Samenvatting

Wilt u ontheffing van 1 van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994? U vraagt ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Ook kunt u ontheffing vragen voor diverse bepalingen in de Regeling Voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dan vraagt u de ontheffing aan bij de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat of bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Bijvoorbeeld u kunt als boer uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden. Wilt u ontheffing van de bepalingen die in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staan? Dan richt u zich tot de betreffende wegbeheerder: de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat of het CBR.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Digitale Wegenkaart Ontheffingen(eksterne keppeling)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(eksterne keppeling)
Regeling voertuigen(eksterne keppeling)
Wegenverkeerswet 1994(eksterne keppeling)