Wilt u ontheffing van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 of de hierbij horende reglementen of regelingen? U vraagt ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Dit is  Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân of een gemeente. Voor voertuigen kan dit gemandateerd zijn aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) of berusten bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Omschrijving

De Wegenverkeerswetgeving is voor het verzekeren van de verkeersveiligheid, de instandhouding en de bruikbaarheid van openbare wegen. Als u ontheffing wilt van:

  • artikel 10 van de Wegenverkeerswet, voor het houden van wedstrijden met voertuigen op de weg of daar aan deel te nemen;
  • artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor ontheffing van ver- en gebodsbepalingen voor het gebruik van de weg, bijvoorbeeld voor parkeren of om de weg te gebruiken met een voertuig waarvoor dat niet is toegestaan;
  • de Regeling voertuigen, om af te wijken van de afmeting in hoogte, breedte , lengte of massa waaraan een voertuig of lading moet voldoen (hieronder vallen bijvoorbeeld het rijden met landbouwvoertuigen met een grotere breedte dan toegestaan en exceptionele transporten voor goederenvervoer), ,

dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie of de gemeente. Bij de Regeling voertuigen zijn sommige bevoegdheden gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Contact opnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie