Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en verblijven in een aantrekkelijke leefomgeving. We moeten echter ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw en energietransitie. Tegelijk willen we ons mooie Friese landschap behouden. Hiervoor is overzichtelijke wet- en regelgeving nodig, die aansluit bij de praktijk. Daar is de nieuwe Omgevingswet voor. Op 1 januari 2024 is deze wet in werking gegaan.

Overzichtelijker en toegankelijker

Er waren diverse wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die los van elkaar stonden. Ze zijn nu bij elkaar in één Omgevingswet. Hierdoor ontstaat meer overzicht over welke regels waar gelden in Nederland en Fryslân. Er komt ook één landelijk loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen.

De nieuwe bijgewerkte (geconsolideerde) tekst van de Omgevingswet en andere nuttige informatie kunt u vinden op het landelijke loket met informatie over de Leefomgeving.

Teksten in de Omgevingswet vinden

Wilt u oude wetsartikelen met de nieuwe vergelijken? Of de plek vinden in de nieuwe Omgevingswet van de artikelen over de fysieke leefomgeving? Hier is een handig online hulpmiddel voor van uitgeverij Wolters Kluwer.

Naam link: Wetsartikelen vinden in de nieuwe Omgevingswet.

    Fryslan in getekende hoofdletters waar poppetjes omheen staan. Een poppetje op de trap die de letter F schildert, een vogeltje op de R, twee poppetjes dragen het dakje voor de A en een poppetje geeft de N water met een gieter.