Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties.

Waarom?

In onze provincie ligt meer dan 1700 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Wie verantwoordelijk is voor het beheer van deze oevers, was niet altijd even helder. Eén oever kan namelijk meerdere belangen tegelijk dienen, zowel van de Friese overheden als van particulieren (of andere belanghebbenden). Om deze onduidelijkheid weg te nemen, hebben Friese overheden samen afspraken gemaakt. Die afspraken leiden tot een duidelijke toedeling van het oeverbeheer. Het is de bedoeling dat deze afspraken van kracht worden vanaf 1 mei 2024. 

Hoe zien deze afspraken er uit?

Volgens deze nieuwe toedeling is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. De oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar aanzienlijke stroming is, komen in beheer bij het waterschap. En ligt een openbare oever in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Zo zijn er nog meer criteria (zie de beslisboom), waarmee ruim 1300 kilometer aan oever toegedeeld is aan een overheid. Dan blijft er nog zo’n 400 kilometer aan oevers over, waarvan het beheer een verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. Hoe deze toedeling er in de praktijk uit ziet, is in onderstaande kaart weergegeven.

Subsidie aanvragen

Onder bepaalde voorwaarden betaalt de overheid mee aan het beheer en onderhoud van oevers. Dit doen we via een subsidie. Op bovenstaande kaart is een eerste indicatie gegeven welke oevers eventueel voor subsidie in aanmerking komen. Zie de groene lijn in de kaart, zo kunt u ook zelf een eerste inschatting maken. 

Een subsidie aanvragen kan vanaf 2 mei 2024 in twee stappen. Eerst vraagt u een pré-toets aan, waarmee de provincie kan bepalen of uw oever inderdaad in aanmerking komt voor subsidie. Het streven is dat u binnen vijf werkdagen de uitkomst van de pré-toets ontvangt. Op basis van de uitkomst van de pré-toets kunt u vervolgens een definitieve aanvraag indienen. 

Indienen Pré-toets

Voorgeschiedenis

Voordat de kaart met de verdeling van het beheer en onderhoud van oevers langs Friese vaarwegen ontstaan is, zijn er een aantal besluiten genomen. Hieronder vindt u onder documenten de beslisboom. 

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.