De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

Op dit moment wordt er op de N355 soms erg hard gereden. Daarnaast zijn de kruispunten onoverzichtelijk en ondui­delijk. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Die willen we natuurlijk graag voorkomen. Samen met adviesbu­reau Sweco, de omgeving en belanghebbenden gaan we de komende maanden aan de slag met het maken van een plan om de situatie te verbeteren. Het doel is een veilige weg voor iedereen: van automobilisten tot fiet­sers en voetgangers.

Welke punten in de Rijksstraatweg zijn onveilig? Waar moet de provincie Fryslân rekening mee houden als de weg aangepakt wordt? Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerden we meerdere bijeenkomsten voor omwonenden van de weg. Zo verzamelden we veel informatie. Met die informatie gingen we aan de slag. Inmiddels liggen er een aantal schetsontwerpen van de weg. U kunt ze onderaan deze pagina downloaden.

Hoe nu verder?

Voordat we buiten aan de slag kunnen, moeten we alle details in de schetsontwerpen goed uitwerken. Daar zijn we nu mee bezig. Ondertussen voeren we buiten onderzoeken uit. We doen bijvoorbeeld inmetingen of onderzoeken de kwaliteit van het huidige asfalt. Naar verwachting zijn een deel van de tekeningen en de onderzoeken in het voorjaar van 2019 klaar. Dan gaan we op zoek naar een aannemer die het werk voor ons kan uitvoeren.

Achtergrondinformatie

De N355 – de Rijksstraatweg – is een belangrijke weg tussen Leeuwarden, Hurdegaryp en Buitenpost. De af­gelopen jaren werkte de provincie Fryslân al op verschil­lende plekken aan het veiliger maken van de provinciale weg. Nu is het volgende gedeelte aan de beurt: de N355 vanaf kruispunt Quatrebras tot aan de rotonde Twijzel.  Op het gedeelte tussen Leeuwarden en Hurdegaryp onder­zoeken we of de bestaande oversteken verwijderd kunnen worden.