Naam adviseur

 • G. Jelte Pars

Expertise adviseur

 • Verduurzamen

Vestigingsplaats

 • St. Annaparochie
Logo van Middelsee advies en consultancy. Alles woorden zijn in het blauw en bovenaan staat een soort cirkel

Middelsee Advies & Consultancy helpt mensen, bedrijven en organisaties in het maken van keuzes in de energietransitie. Met als doel om in stappen fossiel vrij te geraken.

Onafhankelijk gedegen advies

Korte communicatie lijnen, wat zowel voor u als voor ons plezierig werkt

Stappenplan op basis van NoRegret – Geen spijt!

Onze meerwaarde zit in 30 jaar ervaring welke is opgedaan in de installatietechniek, waarbij  samenwerking met bouwkundige partners een must is, en waarbij de nodige ervaring opgedaan is in de bouwkundige aspecten van een gebouw.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Diverse projecten:

 • Particuliere woningeigenaren;
 • De Jister – Easterlittens;
 • Ruurd Wiersma museum – Burdaard;
 • De Swingel – Wijnjewoude;
 • De Ynset – Holwerd.

Het komen tot de energiescan

Gesprek met eigenaar/bestuur over doelstellingen en plannen voor de toekomst. Afstemming met betrekking tot de aan te leveren gebouw + overige gegevens. Opname ter plaatse, waarbij met de warmtebeeldcamera gekeken wordt waar “hot- en coldspots” aanwezig zijn in het gebouw. Beoordelen van de bouwkundige schil, en installaties. Uitwerking van de gegevens in de software ten behoeve van energieprestatie van het gebouw.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Diverse projecten:

 • Particuliere woningeigenaren;
 • De Jister – Easterlittens;
 • Ruurd Wiersma museum – Burdaard;
 • De Swingel – Wijnjewoude;
 • De Ynset – Holwerd.

Om tot een goed stappen plan te komen, worden er verschillende energie-ontwerpen gemaakt welke passen bij het gebouw, en gebruikers. Waarna een adviesrapport wordt opgesteld met mogelijke cases welke financieel worden getoetst en doorgerekend , waarbij gekeken wordt wanneer deze maatregel(en) in de routekaart het beste passen.

Deze cases en ontwerpen worden met de betrokkenen besproken, en eventueel aangepast, waarna het definitieve adviesrapport met businesscase wordt opgesteld.

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

Diverse projecten

 • Inkoop begeleiding infrarood verwarming;
 • Inkoop begeleiding HR++ glas;
 • Inkoop begeleiding zonnepanelen;
 • Inkoop begeleiding (na-) isolerende maatregelen.

Afhankelijk van de wens en vraag van de opdrachtgever, bepalen wat benodigd is om tot de juiste ondersteuning te komen.

Veelal wordt gewerkt met plaatselijke ondernemers, waarmee de samenwerking wordt gezocht om tot een goed plan van aanpak te komen met daarin opgenomen de uitgangspunten waarmee de businesscase is opgezet. Waarna de offertes worden beoordeeld, en eventueel nog contact ontstaat bij vragen dan wel onvolkomen heden.