Heeft u vragen over het gebruik van de Friese taal in Fryslân? Bijvoorbeeld over het gebruik van de Friese taal in contact met uw gemeente? Of een andere overheidsinstantie zoals de Friese politie, UWV of de Belastingdienst? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Fryske taal.  

Voor 450.000 inwoners van de provincie is het gebruik van de Friese taal vrij vanzelfsprekend. Toch zijn de rechten en plichten rond de Friese taal niet altijd duidelijk. Met het Meldpunt Fryske taal moet dat verleden tijd zijn.

Melding maken

Het meldpunt is vanaf 1 april elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur via telefoonnummer 058 - 292 50 05. U kunt uw melding ook anoniem doorgeven. Uw contactgegevens worden dan niet geregistreerd. U zult dan geen reactie op de melding van de provincie ontvangen, maar de melding wordt wel ter kennisname geregistreerd. Naast telefonisch, kunt u vanaf 1 april ook via een digitaal formulier een melding doorgeven. Klik hiervoor op 'Geef een melding door'.

Geef een melding door

Onderzoek

Op sommige telefonische vragen of meldingen ontvangt u meteen een reactie van de provincie. Andere meldingen vragen meer tijd. U ontvangt in ieder geval een bevestiging van ontvangst van de melding (indien u niet anoniem een melding doet). Als er andere overheden of bedrijven betrokken zijn bij de melding, zoekt de provincie contact met de betrokkenen om de melding te beantwoorden. Sommige meldingen vragen wellicht om meer onderzoek. De provincie voert dit uit en geeft daarna een antwoord aan de melder. De provincie maakt elk jaar een verslag van alle meldingen die binnen zijn gekomen bij het meldpunt.

Taalskipper

Het meldpunt geeft de provincie belangrijke informatie over wat er speelt rondom de Friese taal. Deze informatie kan de provincie gebruiken voor het verbeteren van het eigen taalbeleid. Met het instellen van een Meldpunt Fryske taal geeft de provincie invulling aan een afspraak uit de Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer (BFTK). De provincie is de Taalskipper: de hoeder van de Friese taal en daarmee verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Gebruik Fryske Taal (WGFT), onderwijswetgeving voor de Friese taal en de afspraken uit de BFTK. In 2022 wordt het Meldpunt Fryske taal geëvalueerd.