De provincie heeft een formulier vastgesteld om meldingen en aanvragen om een besluit gemakkelijker te kunnen beoordelen. Ook is een formulier vastgesteld voor het melden van de start van een sanering.

Aanvragen en melden Wet bodembescherming

U gebruikt het verzendformulier Wet Bodembescherming om te melden dat u de bodem wilt saneren en/of voor het aanvragen van een besluit over:

  • de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering;
  • de instemming met een saneringsplan;
  • de instemming met een evaluatieverslag; of
  • de instemming met een nazorgplan.

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Fryslan - Melding Wet bodembescherming

Melden start saneren

Uiterlijk twee weken voordat u begint met de sanering moet u de aanvangsdatum van de grondsanering of de grondwatersanering bij Gedeputeerde Staten melden. Hiervoor gebruikt u het Meldingsformulier Uitvoering Bodemsanering.

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Fryslan - Startmelding uitvoering bodemsanering

Melden Besluit uniforme saneringen

Voor eenvoudige en gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond worden, geldt een eenvoudiger procedure. Dit is geregeld in het Bus (Besluit uniforme saneringen). Met behulp van een standaard formulier doet u een melding. Vijf weken (in sommige gevallen 5 dagen) na de melding kunt u starten met de sanering.

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Bodemverontreinigingen melden BUS-melding

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(eksterne keppeling)

Meer informatie