De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. U gaat voortaan naar een landelijk loket voor aanvragen voor de omgeving. 

De provincie Fryslân heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We voorzien wel opstartproblemen, vooral in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is het landelijke hulpmiddel om te bepalen of een activiteit op een bepaalde locatie kan en of er een vergunning of melding bij nodig is. Via het DSO kan die vergunningaanvraag of melding dan ook ingediend  worden. Het DSO zal niet direct zo gebruiksvriendelijk zijn als we voor onze inwoners en ondernemers zouden willen.

Dient u de aanvraag in voor een bedrijf en gelden er voor dit bedrijf milieuregels? Doe dan altijd de vergunningcheck voordat u een aanvraag of melding indient. Als u de vergunningcheck heeft afgerond, krijgt u een actielijst. Vanuit de actielijst kunt u meteen doorgaan naar ‘Aanvraag voorbereiden’. U komt dan automatisch in de juiste aanvraag- en meldingsformulieren.

Via de pagina Producten, Vergunningen en Ontheffingen kunt u meer informatie vinden over het doen van aanvragen en meldingen.

Wanneer u er niet uit komt bij de vergunningscheck of -aanvraag zoek dan contact met het Klantcontactcentrum van de provincie of uw gemeente. Wij helpen u graag.

Om de dienstverlening in de beginfase op peil te houden en problemen snel het hoofd te kunnen bieden, staat ons Klantcontactcentrum in verbinding met Klantcontactcentra van Friese gemeenten. Zo kunnen we snel in actie komen als dat nodig is. We werken daarnaast met uw hulp en inbreng steeds verder aan verbeteringen.

Zo komt u in contact met ons Klantcontactcentrum

Via een mail naar: provincie@fryslan.frl bellen met: 058 - 292 59 25 of vul online een formulier in.

Vraag/melding omgevingswet