Koninklijke onderscheidingen, toekenning

In sommige gevallen overhandigt de Commissaris van de Koning een Koninklijke onderscheiding, bijvoorbeeld aan een burgemeester. U doet de aanvraag bij de provincie.

Omschrijving

Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

Contact opnemen

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding doet u bij de gemeente. U kunt geen aanvraag indienen voor uzelf.
Soms vraagt u het aan bij de provincie. Bijvoorbeeld als de koninklijke onderscheiding voor een burgermeester is.