Op verschillende plekken in de provincie voeren we in juni en juli kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Het gaat om veel locaties, de afsluitingen zijn van korte duur. Per gemeente hebben we locaties waaraan we aan de slag gaan. We hebben geen omleidingsroutekaartjes. De omleiding geven we ter plekke, ruim van tevoren, aan met gele borden. 

Achtkarspelen

 • 5 juni tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N369 ter hoogte van Harkema en Rottevalle. Het verkeer leiden we om via de N31, A7, N358 en N355;
 • 26 t/m 29 juni tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N369 ter hoogte van de rotonde Jachtfjild. Het verkeer leiden we om via de N31, A7, N358 en N355.

De Fryske Marren

 • 20 juni tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan de N354 ter hoogte van Follega. Het verkeer leiden we om via de N927 en A6;
 • 20 juni tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan het fietspad van de N359 ter hoogte van Lemmer. Het verkeer leiden we lokaal om;
 • 11 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de rijbaan van de N359 ter hoogte van Lemmer. Het verkeer leiden we om via de N928, N354 en A6. 

Heerenveen

 • 10 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N392 ter hoogte van de rotonde Jubbega. Het verkeer leiden we om via de A7 en de N380.

Leeuwarden

 • 11 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de parallelweg N357 ter hoogte van Jelsum. Het verkeer leiden we lokaal om;
 • 11 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N398 ter hoogte van Stiens. Het verkeer leiden we om via de N357, ring/Harlingerstraatweg, N31, N383 en N393.

Noardeast-Fryslân

 • 21 juni tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan de parallelweg N357 ter hoogte van Hallum. Het verkeer leiden we lokaal om. Dit geven we ter plekke aan met gele borden;
 • 21 juni tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan de parallelweg N357 ter hoogte van Ferwert. Het verkeer leiden we lokaal om. Dit geven we ter plekke aan met gele borden;
 • 8 t/m 12 juli tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan de N358. We voeren straatwerk uit bij Ternaard. Het verkeer leiden we om via de N361, N356 en N358.

Ooststellingwerf

 • 9 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N381 ter hoogte van de Drentse grens. We leiden het verkeer om via de N371, N373 en N919;
 • 9 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N381 ter hoogte van Oosterwolde. We leiden het verkeer om via de N380, N353 en N351;
 • 12 juli tussen 07.00 en 17.00 uur werken we aan de N918 tussen Haulerwijk en Rolpaal. Hier leiden we het verkeer lokaal om.

Opsterland

 • 10 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N392 ter hoogte van de rotonde Jubbega. Het verkeer leiden we om via de A7 en de N380;
 • 10 juli tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N917 op de Binnenwei tussen Ureterp en Bakkeveen. Het verkeer leiden we lokaal om via Frieschepalen.

Smallingerland

 • 5 juni tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N369 ter hoogte van Harkema en Rottevalle. We leiden het verkeer om via de N31, A7, N358 en N355;
 • 8 juli tussen 21.00 en 05.00 uur werken we aan de N358 op de Skieding. De weg is er op sommige plekken slecht aan toe, daarom pakken we een stukje aan. Het verkeer leiden we om via de Folgerster Loane-Rottevalle, N369, N31 en A7. 

Tytsjerkstradiel

 • 5 juni tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N913 tussen Sumar en Garyp. Het verkeer leiden we om via de N356 en N31;
 • 2 t/m 4 september tussen 19.00 en 06.00 uur werken we aan de N361 ter hoogte van Oentsjerk. Het verkeer leiden we om via de N355, N356 en en N361.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden rijden ook de bussen soms een alternatieve route. Voor informatie over het openbaar vervoer, kijk op de website van Arriva.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via provincie@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of wilt u nog weten waar we nog meer werkzaamheden uitvoeren kijk dan op www.fryslan.frl/onderhoudswerkzaamheden