Vindt u dat er niet serieus naar u geluisterd is door de provincie? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt een klacht indienen bij de provincie.

Omschrijving

Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

Voorwaarden

Wij behandelen uw klacht als:

 • De klacht niet meer dan 1 jaar oud is.
 • U niet op een andere manier uw klacht kunt indienen, zoals:
  • via een klachtenprocedure bij een klachtencommissie
  • via bezwaar en beroep (bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een evenement is afgewezen)
  • via een andere gerechtelijke procedure

Aanpak

U dient uw klacht in bij ons. Dit kan schriftelijk of mondeling. U geeft door:

 • uw naam en adres
 • de omschrijving van de klacht
 • tegen wie u de klacht indient
 • waarom u hierover klaagt

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar te maken tegen onze beslissing. Ook kunt u geen beroep aantekenen. U kunt wel een  klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder de provincie.