Het bijhouden van de actualiteiten rond kernenergie is actie 15 uit het Energieprogramma 2022-2025. Begin 2023 is door Sameen, in opdracht van de provincie een literatuurstudie uitgevoerd. Deze studie heeft geleid tot het Kennisdossier Kernenergie.

Het Kennisdossier geeft inzicht in een aantal onderwerpen die te maken hebben met kernenergie. Er wordt o.a. in gegaan op de situatie in Nederland, op de situatie in een paar buurlanden en op verschillende vormen van kernenergie. In het document wordt ook ingegaan op de voor- en nadelen van kernenergie. Het document neemt hierbij geen standpunt in

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.