Naam adviseur

 • Jeroen Schorning

Expertise adviseur

 • Bouwfysica, verduurzamingsadviezen, energieonderzoek, energielabels en omgevingsvergunningen

Vestigingsplaats

 • Heerenveen            
Logo van INNAX. Staat met grote zwarte letters INNAX met daaronder de tekst; Energizing the future. Rechts staat een soort blauwe bol die in drie stukken verdeeld is.

INNAX onderscheidt zich door een integrale visie op energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. De expertise op deze vakgebieden en bijbehorende regelgeving zorgt ervoor dat INNAX over de volle breedte kan adviseren over de vereiste maatregelen en financiële consequenties. Daarmee worden voor onze opdrachtgevers, hun gebouwen en omgeving duurzame resultaten bereikt.

Wij geloven in een duurzame toekomst. Onze kernwaarden zijn onze drijfveren om te doen waar we goed in zijn; het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Onze Kernwaarden

 • Inventief | Duurzaamheid en lagere kosten gaan samen
 • Betrokken | Bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving
 • Samen benutten | Samenwerken is de sleutel tot succes

Wat uw ambitie ook is, INNAX staat u bij met advies en begeleiding. INNAX (voorheen Technion) is al meer dan 15 jaar gevestigd in Heerenveen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.innax.nl(eksterne keppeling)

Een gebouw waar INNAX op staat en een herfstboom

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Ervaring en kennis met opnames en energie scannen

INNAX brengt de staat van gebouwen in kaart op bouwkundig, installatie- en energie-technisch gebied en toetst deze aan alle geldende regelgeving. Hierbij wordt ook rekening gehouden met (verwachte) toekomstige richtlijnen. Op basis hiervan worden verbetermaatregelen in kaart gebracht en (in samenwerking met de beheerder) doorgevoerd en gemonitord. Het proces wordt beheersbaar gemaakt door de taken en verantwoordelijkheden te auditeren en te voorzien van advies. 

Voorbeeld projecten:

 • Gemeente Barneveld
 • ROC Friese Poort
 • Humanitas
 • sporthallen
 • Cordaan
 • Aeres

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Ervaring en kennis met betrekking tot advies en businesscase  

INNAX onderscheidt zich door een totaalaanpak waarin alle stappen van energiebeheersing zijn meegenomen. Daarbij kunnen oplossingen naar de specifieke behoeften gecombineerd worden; van basismaatregelen tot vergaande verduurzaming. INNAX is een onafhankelijke partner met jarenlange ervaring op het gebied van energiemanagement, MJOP en conditiemetingen (meetdiensten, aansluitingenbeheer, rapportage en analyse). Dit vertaalt zich in een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en praktische ondersteuning. Daarnaast heeft INNAX goed zicht op de toekomstige ontwikkelingen in energieprestatiewet- en regelgeving voor bestaande bouw, waardoor klanten hier tijdig op kunnen anticiperen.​

Voorbeeld projecten:

 • ROC Friese Poort
 • Humanitas
 • Cordaan
 • Christelijk Lyceum Veenendaal

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.