Samenvatting

De provincie Fryslân controleert of (zwem)baden schoon en veilig zijn. U kunt informatie hierover bij de provincie Fryslân aanvragen. Klachten over (zwem)baden meldt u ook bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden. Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De provincie controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de provincie. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de provincie Fryslân.

Meer informatie

U kunt uw verzoek om informatie of klacht over badinrichtingen indienen bij de provincie. Neem contact op met ons Klantencontactcentrum, zij helpen u graag.