Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

De provincie Fryslân controleert of (zwem)baden en zwemvijvers schoon en veilig zijn. U kunt informatie hierover bij de provincie Fryslân aanvragen. Klachten over (zwem)baden meldt u ook bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

De provincie Fryslân controleert of (zwem)baden en zwemvijvers schoon en veilig zijn. De provincie controleert geen badwaterbassins:

  • bij een huishouden;
  • in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie;
  • dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
  • dat bedoeld is voor contact tussen mens en dier (bv. zwemmen met dolfijnen, fish spa’s); of
  • aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd (bv. cruise).

Een zwembad of zwemvijver moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De provincie controleert of een zwembad of zwemvijver aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). (externe link)Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)(externe link).

Contact opnemen

U kunt uw verzoek om informatie of klacht over badinrichtingen indienen bij de provincie. Neem contact op met ons Klantencontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie