Openingstijden bruggen en sluizen

Fryslân stelt watersportseizoen voorlopig uit

In Fryslân stellen provincie en gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april. De overheden sluiten hiermee aan bij de verlenging van de landelijke coronamaatregelen die afgelopen dinsdag door minister-president Rutte zijn afgekondigd.

Het uitstel van het watersportseizoen houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime. Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan.

De verlenging van het winterregime houdt het volgende in:

 • Bediening van provinciale bruggen en sluizen op het recreatieve netwerk van maandag tot en met zaterdag van 09.00- 17.00 uur;
 • Bediening provinciale bruggen is zonder afroep, de bruggen en sluizen zijn bemenst;
 • Voor de afroep van gemeentelijke bruggen verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente;
 • Zondagen geen bediening, dit geldt ook voor 2e paasdag;
 • Recreatievaart moet bij brugbediening op afstand rekening houden met wachttijden, want de beroepsvaart wordt met voorrang bediend;
 • Op bepaalde trajecten kan sprake zijn van konvooivaart (dus langere wachttijden);
 • Op Koningsdag gewone bediening als op maandag.

De bedieningstijden tot 28 april kunt u aflezen in dit overzicht.

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan helpt het Klantcontactcentrum u graag verder. Onze medewerkers zijn op werkdagen te bereiken op 058 - 292 59 25.

Brugbediening buiten bedieningstijden voor beroepsvaart

Voor brugbediening buiten bedieningstijden en alleen tijdens de tijdvakken die daarvoor zijn aangewezen kunt u, minimaal 24 uur van te voren, bellen met het afroepnummer: 058 - 292 58 88. Uitsluitend te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. 

De tijdvakken vindt u in onderstaand document.

Het betreft afroep voor:

Van Harinxmakanaal:

 • Van Harinxmabrug;
 • Koningsbrug.

Invaart Leeuwarden Oost:

 • Greunsbrug.

Invaart Leeuwarden West:

 • Slauerhoffbrug.

Konvooivaarten Turfroute

De Turfroute is open van 15 mei t/m 15 september 2020. De bruggen en sluizen worden op deze route bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur zonder middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus.

Het is mogelijk om na het einde van het vaarseizoen nog naar de winterbestemming te varen en voor het begin van het vaarseizoen de winterbestemming al weer te verlaten. Daarvoor worden ieder jaar tijdens de zogenoemde konvooivaarten de bruggen en sluizen bediend.

 • Konvooivaart voorjaar eruit is op zaterdag 25 april 2020;
 • Konvooivaart najaar erin is op zaterdag 31 oktober 2020.

U kunt zich opgeven voor de konvooivaarten via 058 – 292 59 25. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Polderhoofdkanaal

Het  Polderhoofdkanaal wordt van 15 mei t/m 15 september, dagelijks van 9.30 uur – 16.30 uur bediend. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Opsterland.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25.

Pagina opties