Openingstijden bruggen en sluizen

Verlenging winterregime brugbediening

In verband met de ‘coronacrisis’ kiest de provincie ervoor het winterregime voor de brugbediening vooralsnog tot 6 april door te zetten. Voor die tijd komt er geen ‘zomerregime’, met een ruimere bediening voor de recreatievaart. Dit is in lijn met het advies van het kabinet aan de bevolking om zoveel mogelijk thuis te blijven.

In het overzicht Bedieningstijden is dat regime B (15 t/m 31 maart). 

In de provincie Fryslân begint het vaarseizoen normaliter op 1 april en duurt tot 31 oktober. De openingstijden van de bruggen en sluizen in Fryslân vindt u op onderstaande kaart of in het overzicht Bedieningstijden 2020. In het document vindt u een overzicht van de openingstijden per brug per periode met eventuele uitzonderingen op bijvoorbeeld feestdagen. Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan helpt het Klantcontactcentrum u graag verder. Onze medewerkers zijn op werkdagen te bereiken op 058 - 292 59 25.

Voor actuele stremmingen of te verwachten oponthoud check voor en tijdens uw reis de scheepvaartberichten op teletekst, of de landelijke website www.vaarweginformatie.nl.

App voor watersporters

Speciaal voor alle watersporters in Fryslân is er de app 'Watersport'. Hier vindt u altijd actuele brugtijden en andere handige informatie. De app is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Brugbediening buiten bedieningstijden

Voor brugbediening buiten bedieningstijden en alleen tijdens de tijdvakken die daarvoor zijn aangewezen kunt u, minimaal 2 uur van te voren, bellen met het afroepnummer: 058 - 292 58 88. Uitsluitend te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. De tijdvakken vindt u in het overzicht Bedieningstijden 2019.

Turfroute

De Turfroute is open van 15 mei t/m 15 september 2020. De bruggen en sluizen worden op deze route bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur zonder middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus.

Konvooivaarten

Het is mogelijk om na het einde van het vaarseizoen nog naar de winterbestemming te varen en voor het begin van het vaarseizoen de winterbestemming al weer te verlaten. Daarvoor worden ieder jaar tijdens de zogenoemde konvooivaarten de bruggen en sluizen bediend.

  • Konvooivaart voorjaar eruit is op zaterdag 25 april 2020;
  • Konvooivaart najaar erin is op zaterdag 31 oktober 2020.

U kunt zich opgeven voor de konvooivaarten via 058 – 292 59 25. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Polderhoofdkanaal

Het  Polderhoofdkanaal wordt van 15 mei t/m 15 september, dagelijks van 9.30 uur – 16.30 uur bediend. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Opsterland.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Te downloaden:

Pagina opties