Hilde Kloosterziel

“In 2008 ben ik bij Provincie Fryslân gaan werken, na negen jaar bij ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea Group). Daar heb ik veel ervaring opgedaan met beleidsmatige en strategische plannen. Daarvoor deed ik de hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in Velp.

Team specialisten

Ons team bestaat uit zeven à acht deskundigen met verschillende specialisaties zoals cultuurhistorie, archeologie, infra en landschap. We vullen elkaar mooi aan en zijn een hecht team.

Grote en kleine projecten

Projecten waarbij ons advies gevraagd wordt zijn heel uiteenlopend. Dat kunnen grote infraprojecten zijn zoals de Haak om Leeuwarden, de Centrale As of de Traverse Harlingen, maar ook zonnevelden, uitbreidingsplannen van dorpen en steden, het inpassen van nieuwe uitbreidingen op boerenerven of de plaatsing van bushokjes. Bij al die plannen en projecten is de ruimtelijke kwaliteit van belang.

Vier waarden

Ruimtelijke kwaliteit beoordelen we op vier waarden: herkomstwaarde, belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat die waarden in balans zijn. Die uitgangspunten hebben we omschreven in de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte. Dat document geeft een goed beeld van alle thema’s en werkgebieden waarbij ons team een adviserende rol heeft. Grutsk op ‘e Romte is voor gemeenten en Provincie een leidraad bij de ontwikkeling van plannen en projecten.

Ruimtelijke puzzel

Een belangrijk en gevoelig thema in deze tijd is de transformatie van landelijk gebied en de plek van de landbouw. We willen een leefomgeving met meer biodiversiteit, stikstof verminderen en ons aanpassen aan klimaatverandering. Ook moet er ruimte zijn voor duurzame energie, woningbouw en externe bereikbaarheid. Veel verschillende bestemmingen en belangen dus, en een hele puzzel. Het leuke van mijn functie vind ik om in gezamenlijkheid die ruimtelijke puzzel op te lossen. En dan bedoel ik niet alleen samen met mijn collega’s, maar ook met gemeenten, het Wetterskip, natuurorganisaties, landschapsbeheer en organisaties voor boeren en tuinders.

Objectief beeld

Ons werk gaat niet alleen om het ‘mooi’ houden van Fryslân. We stellen vragen als: waar gaat het om op deze plek, wat is de identiteit, wat moet in stand blijven, wat kunnen we doorontwikkelen, hoe kunnen we dat het beste inpassen in het landschap en hoe kunnen we nieuwe kwaliteit aan het landschap toevoegen? Aan ons de taak om daar een objectief beeld van te schetsen en een goed advies over te geven.”