Naam adviseur

  • HIJ5

Expertise adviseur

  • Bouwkundige werken, installaties en energiezorg.

Vestigingsplaats

  • Nieuwleusen
Een vrouw staat voor een presentatiescherm en er zitten 4 personen aan tafel te luisteren.

De HIJ5 werkmaatschappijen, Facilities, Energie Consultants en Assets zijn onafhankelijke adviesbureaus gericht op advieswerken en dienstverlening aan gemeenten, zorginstellingen, onderwijs organisaties, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers en architecten.

Wij hebben ruime expertise op het gebied van bouwkundige werken, installaties en energiezorg.

  Met betrekking tot verduurzaming van vastgoed verzorgen wij de fysieke opname op de locaties, beoordelen het historische energieverbruik, controleren of aan wettelijke verplichtingen is voldaan (energiemonitoring, MJOP, EED, informatieplicht en dergelijke) en aan de hand hiervan vervaardigen energiescans met energielabels en rapportages die voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NTA8800.

In de rapportage worden de mogelijke energiebesparende maatregelen benoemd (isolatie, PV-panelen, mogelijkheden voor warmteterugwinning e.d.) waarbij per maatregel de globale investeringskosten, terugverdientijd en CO2 besparingspotentieel wordt benoemd.

Vervolgens stellen we samen met u de relevante routekaarten voor verduurzaming op. De zogenaamde verduurzamings-scenario’s. Hierbij kunt u denken aan een routekaart naar een vereist minimaal energielabel, aardgasvrij of op natuurlijke momenten treffen van verduurzamingsmaatregelen die voldoen aan een minimaal vereiste terugverdientijd. Zo ontstaat per scenario een businesscase met tijdpad voor de combinatie van maatregelen. Hierbij wordt natuurlijk per maatregel rekening gehouden met de mogelijke subsidie.

Uiteindelijk kunnen we u op basis van de door u gekozen scenario van maatregelen ondersteunen bij de inkoop, begeleiden van de uitvoering, beproeven van de installaties en opleveren van de uitgevoerde werken.

Natuurlijk wilt u ook graag weten of de maatregelen ook de beoogde energiebesparing opleveren. Wij beschikken hiertoe over het online Multi site energiemonitoringsysteem HIJ5 MeetData+. Dit systeem maakt het verbruik inzichtelijk en is in staat volledig geautomatiseerd mailberichten te versturen naar u of uw onderhoudsbedrijf wanneer bijvoorbeeld de verwarming en ventilatie tijdens vakantieperiodes niet uitgeschakeld zijn.

We nodigen u uit om contact op te nemen met Rudolf Tolj (06 - 28 47 70 47) en een kijkje te nemen op onze site: www.hij5.nl(eksterne keppeling)

Een voorbeeld van opdrachten waar we mee bezig zijn of hebben uitgevoerd

  • Gemeente Schiermonnikoog: Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
  • Gemeente Dalfsen: Verduurzaming zwembaden
  • Scholengroep SOVON: Verduurzaming van de warmte- en koudeopwekking
  • Scholengroep CVO-nwf: Aanbrengen ventilatie in monumentaal schoolgebouw en verduurzaming installaties
  • Zorginstelling Vijverhof: Lucht-water warmtepompen, klimaat-radiatoren en elektrische doorstroomgeisers zonder voorraad.
  • College Kerkrentmeesters: Verduurzaming ventilatie en verwarming van dorpskerk Eelde (rijksmonument, monumentnummer 14491)
  • Parochie Heilige Drie-eenheid Hoogeveen/Meppel/Beilen: Quickscan naar energiebesparingsmogelijkheden
Een man staat voor een flyoverboard en er zijn 5 personen die zitten aan een tafel.