Samenvatting

Wilt u informatie van de provincie Fryslân hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de provincie Fryslân.

Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie Fryslân een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om hergebruik van informatie indienen. De provincie Fryslân moet dit verzoek toewijzen, behalve als het gaat om:

  • informatie die niet openbaar is of niet openbaar kan worden gemaakt op grond van de wet;
  • informatie waarvan anderen dan de provincie de rechten hebben (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep);
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen;
  • informatie die in strijd is met de bescherming van openbare persoonsgegevens bevat die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen);
  • informatie van andere provinciale culturele instellingen dan musea en, bibliotheken en archieven;
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

Aanpak

Om hergebruik van overheidsinformatie aan te vragen, geeft u door:

  • waarover u informatie wilt hebben;
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken;
  • hoe u de informatie wilt ontvangen.

De provincie Fryslân biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen. Bij voorkeur worden open standaarden en formaten gebruikt.

Contact

Dien uw verzoek in bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. De provincie Fryslân kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen. Als met het verzoek wordt ingestemd, stuurt de provincie Fryslân de informatie zo snel mogelijk naar u toe.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(eksterne keppeling) als u een spoedeisend belang heeft. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken reageren.

Wet- en regelgeving

Wet hergebruik van overheidsinformatie(eksterne keppeling)

Meer informatie

Handleiding Wet hergebruik van overheidsinformatie(eksterne keppeling)
Dataportaal van de overheid(eksterne keppeling)
provinciale geo-informatie(eksterne keppeling)