Het is verboden voor een burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris en een griffier om rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met de gemeente. In speciale gevallen kan een uitzondering op het verbod gemaakt worden.

Omschrijving

Een raadslid, wethouder, burgemeester, secretaris of griffier van een gemeente mag niet rechtstreeks een overeenkomst aangaan met de gemeente. Bijvoorbeeld over het leveren van goederen of diensten en het onderhands verwerven van onroerende zaken.
De provincie kan ontheffing verlenen van dit verbod voor een raadslid, wethouder, secretaris of griffier.

Voorwaarden

Een raadslid, wethouder, burgemeester of griffier kan ontheffing aanvragen op de volgende verboden:

 • Het verbod op het direct of indirect aangaan van een overeenkomst over:
  • het aannemen van werk ten gunste van de gemeente
  • het buiten de arbeidsovereenkomst tegen beloning doen van werkzaamheden voor de gemeente
  • het leveren van betaalde roerende zaken aan de gemeente
  • het verhuren van roerende zaken aan de gemeente
  • verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente
  • het van de gemeente onderhands verkrijgen van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen
  • het onderhands huren of pachten van de gemeente

Meer informatie

Contact opnemen

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie.