Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari tot en met 25 oktober 2024. 

Met deze subsidieregeling(eksterne keppeling) beoogt de provincie de organisatie van grootschalige sportevenementen te stimuleren om zo de sportdeelname in Fryslân te vergroten.

Het subsidieplafond is € 100.000,-(eksterne keppeling).

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. een internationaal sportevenement
  • b. een topsportevenement of
  • c. een breedtesportevenement.

Alleen rechtspersonen zoals een stichting, een besloten vennootschap of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kunnen voor subsidie in aanmerking komen.   

Aanvraag indienen

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.1 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(eksterne keppeling). Lees de regeling goed door voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed ook voldoende aandacht aan de begroting.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-.

Als het evenement ten minste zes dagen duurt, verspreid over een periode van maximaal veertien aaneengesloten dagen en een aantoonbare lokale economische impuls teweegbrengt, kunt u een maximum subsidie van € 10.000,- krijgen.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies via 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl(eksterne keppeling).  

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.