Bij de meeste gebiedsinrichting-, natuur- en infraprojecten moet veel grond en bagger worden verplaatst. Projecten waar grond vrijkomt op een slimme manier koppelen aan projecten waar grond nodig is, dat is het doel van Grip op Grond. Niet alleen de projecten van de provincie, maar ook van gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, e.d.  

Ontstaan Grip op Grond

Grip op Grond (GoG) is in 2010 gestart als project van de provincie Fryslân. De wens vanuit de provincie om efficiënter en strategisch met grondstromen om te gaan ontstond toen verschillende complexe infraprojecten in uitvoering gingen.  

Grip op Grond werkwijze 

Grip op grond werkt circulair door grond opnieuw te gebruiken, maar ook door transportafstanden te beperken en te kiezen voor de minst milieubelastende transportmethode. Het hergebruiken van grond afkomstig van projecten in de buurt bespaart brandstofkosten en vermindert uitstoot van CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen. Daarnaast is er minder aankoop van nieuwe grond nodig en hoeven er minder primaire bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld zand, te worden gewonnen. Het transport van grond over het water door schepen levert minder gevaar op in het wegverkeer. Deze werkwijze bespaart dus tijd, geld en materialen, en draagt bovendien bij aan de circulaire doelen van de provincie.   

Sinds 2020 is de Grip op Grond werkwijze officieel vastgesteld binnen de provincie. Grip op Grond coördineert vrijwel alle vraag en aanbod van grond. Zo kan Grip op Grond tijdig koppelkansen verkennen en projecten aan elkaar koppelen. Op deze manier is er ruimte om de nodige onderzoeken, meldingen en eventueel het transport te regelen.  

Grip op Grond kaart 

Alle informatie over grondstromen houdt Grip op Grond bij in een databank, de zogeheten interactieve ‘Grip op Grond kaart’. De kaart geeft aan waar grond nodig is en waar grond vrij komt. Succesvolle koppelingen worden weergegeven in een overzichtstabel. De kaart maakt gebruik van de bodemkwaliteitskaarten van Zicht op Grond(eksterne link)Grondverzetviewer Fryslân(eksterne link) en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(eksterne link).

Open grote kaart(eksterne link)

Nieuwe vraag of aanbod toevoegen aan de kaart(eksterne link)

Meldpunt bodemkwaliteit(eksterne link)

Contact

Voor algemene vragen over grondverzet en wat hiervoor nodig is, of vragen over het aanvragen en/of aanbieden van grond, kunt u contact met ons opnemen via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 – 292 5925. 

Social media

Grip op Grond is te volgen via Facebook(eksterne link) en LinkedIn(eksterne link).

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden van Grip op Grond en andere actuele informatie op het gebied van grondstromen. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief