Gladheidsbestrijding

De provincie Fryslân is eigenaar en beheerder van meer dan 500 km aan wegen, bijna 200 km aan fietspaden en nog eens 120 km aan parallelwegen. Ook onder winterse omstandigheden moeten deze uiteraard veilig begaanbaar zijn. In de periode van 15 oktober tot 15 mei staat de provincie daarom paraat voor de bestrijding van gladheid!

Blijven opletten bij gladheid

In sommige gevallen is het, ondanks dat er gestrooid of sneeuw geschoven is, niet te voorkomen dat de wegen en fietspaden (opnieuw) glad zijn. Bijvoorbeeld bij opvriezend dooiwater, ijzel of sneeuwval. In deze gevallen blijven we gladheid bestrijden totdat de wegen en fietspaden goed en veilig begaanbaar zijn.

Volg ons!

Zodra de provincie in actie komt om de gladheid te bestrijden, wordt hier via ons Twitteraccount melding van gemaakt. Ook bij andere extreme weersomstandigheden wordt via dit kanaal gecommuniceerd. Volg ons dus, via: @provfryslan.

Preventief strooien

 • Vaak strooien we al voordat het echt glad wordt. We doen dan een zogenaamde preventieve strooironde. Bij extreme weersomstandigheden kunnen wegen en fietspaden na deze preventieve strooironde nog steeds glad zijn. Let dus altijd goed op.
 • Voor de gladheidsbestrijding maakt de provincie Fryslân gebruik van een mengsel van zout en een vloeistof (Natrium Chloride). Deze zoutoplossing hecht beter aan het wegdek en is dus effectiever. Hierdoor is er ook minder zout nodig.
 • Voor een goede werking van het strooimiddel is genoeg verkeer ook een belangrijke voorwaarde. Door voldoende verkeersbewegingen wordt de zoutoplossing over het wegdek verdeeld en kan het optimaal zijn werk doen.

Onze strooiers volgen?

 • De strooiers zijn uitgerust met een GPS-systeem. Hierdoor is het mogelijk om een strooiactie ‘live’ te volgen.
 • Let op: dit systeem is continu in ontwikkeling, om het te optimaliseren. Mogelijk kunnen ook GPS storingen er voor zorgen dat de kaart niet een actueel beeld geeft. Aan deze kaart kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bekijk hier de kaart met actuele informatie waar gestrooid wordt.

Strooien met feitjes

  • Vanuit 5 provinciale locaties wordt de gladheidsbestrijding uitgevoerd.
  • De provincie Fryslân heeft een opslagcapaciteit van 3200 ton strooizout.
  • Per strooiactie wordt er op 5 miljoen m2 aan weg en fietspad gestrooid.
  • Er zijn 19 strooiers voor de wegen en parallelwegen.
  • Er zijn 22 (kleinere) strooiers voor de fietspaden.
  • Er zijn 64 sneeuwschuivers.
  • In totaal zijn er 5 Friese ondernemers die de daadwerkelijke gladheidbestrijding uitvoeren.
  • Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, diverse gemeenten en de vliegbasis Leeuwarden.
  • De provincie beschikt over een gladheid-meldsysteem, zodat informatie over de bestrijding digitaal kan worden geraadpleegd.
  • ‘Last but not least’: achter een strooiauto rijdt het veiliger dan er voor. Haal daarom strooiauto’s niet in!