Samenvatting

Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. De provincie Fryslân kan een ontheffing verlenen van het maximale geldende geluiddrukniveau. Deze ontheffing is echter alleen mogelijk voor het gebruik van sportmotoren tijdens een bepaald evenement en op het terrein van een inrichting.

Daarnaast kan de provincie Fryslân toestaan dat sportmotoren, eveneens tijdens een bepaald evenement, worden gebruikt buiten de terreinen van een inrichting. In dat geval is niet tevens ontheffing mogelijk van het maximale geluiddrukniveau. Bij deze uitzondering kan worden gedacht aan het gebruik van sportmotoren in het kader van internationale wedstrijden op gedeelten van de openbare weg die hiervoor worden afgesloten.

Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Ook kunt u ontheffing aanvragen voor sportterreinen, evenementen en locaties. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijds doelen.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per situatie.

Contact

U vraagt de ontheffing voor het verhaal op geluidsoverschrijding aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie en het indienen van een verzoek of het doen van een melding neemt u contact op met de FUMO(eksterne keppeling) of met ons Klantencontactcentrum.

Termijn

Er wordt gebruik gemaakt van de procedure uit titel 4.1 van de Awb. De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Besluit geluidproduktie sportmotoren(eksterne keppeling)