Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. De provincie Fryslân kan een ontheffing verlenen van het maximale geldende geluiddrukniveau. Deze ontheffing is echter alleen mogelijk voor het gebruik van sportmotoren tijdens een bepaald evenement en op het terrein van een inrichting.

Daarnaast kan de provincie Fryslân toestaan dat sportmotoren, eveneens tijdens een bepaald evenement, worden gebruikt buiten de terreinen van een inrichting. In dat geval is niet tevens ontheffing mogelijk van het maximale geluiddrukniveau. Bij deze uitzondering kan worden gedacht aan het gebruik van sportmotoren in het kader van internationale wedstrijden op gedeelten van de openbare weg die hiervoor worden afgesloten.

Omschrijving

Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de motorsport. Sportmotoren mogen niet meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau? Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor een ontheffing is:

 • Het evenement met luidruchtige sportmotoren vindt plaats op een circuit of een crossbaan met een omgevingsvergunning.

Aanpak

Neem contact op met de provincie. De provincie vertelt u precies hoe u een ontheffing aanvraagt.

Termijn

Er wordt gebruik gemaakt van de procedure uit titel 4.1 van de Awb. De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de ontheffing definitief.

Contact opnemen

U vraagt de ontheffing voor het verhaal op geluidsoverschrijding aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie en het indienen van een verzoek of het doen van een melding neemt u contact op met de FUMO(externe link) of met ons Klantencontactcentrum.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.