Regiobijeenkomsten Fryslân ûnderweis

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fryslân. Dat is wat de provincie belangrijk vindt. We gaan dan ook graag met u in gesprek! Heeft u wensen of ideeën over aanvullingen op het openbaar vervoer bij u in de buurt of wil u inspiratie opdoen, dan nodigen wij u van harte uit bij één van de regiobijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven over de aanpak en vertellen vrijwilligers van een lokaal initiatief, zoals de buurtbus of wijkauto, hun succesverhaal. Ook presenteert Qbuzz als nieuwe vervoerder van Fryslân haar plannen, afgestemd per regio. De avond wordt afgesloten met een informatiemarkt, waarbij u de mogelijkheid heeft om in gesprek te gaan met de gemeente, provincie en vrijwilligers.

Programma

 • 19.15 – 19.30 uur           Inloop met koffie en thee
   
 • 19.30 – 19.45 uur           Gedeputeerde De Vries over aanvullingen op het openbaar vervoer in Fryslân 
   
 • 19.45 – 20.00 uur           Toelichting over de aanpak
   
 • 20.00 – 20.15 uur           Succesverhalen
   
 • 20.15 – 20.45 uur           De nieuwe vervoerder aan het woord 
   
 • 20.45 – 21.00 uur           Korte pauze
   
 • 21.00 – 22.00 uur           Informatiemarkt

Aanmelden voor een regiobijeenkomst bij u in de buurt is niet verplicht, maar mocht u nu al weten dat u er bij bent, dan kunt u dat aangeven via: 

Aanmelden

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via: provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25

Overzicht regiobijeenkomsten

 • Dinsdag 18 juni: Noordwest (gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen) - Het Parochiehuis - Dûbelestreek 12, Dronryp
   
 • Donderdag 20 juni: Zuidoost (gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf) - Dorpshuis Oosterstreek – Oosterstreek 76, Oosterstreek
   
 • Dinsdag 3 september: Zuidwest (gemeente de Fryske Marren) - Zalencentrum De Treemter – Bogermanstraat 3, Balk
   
 • Dinsdag 10 september: Noordoost (gemeenten Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) -  De Molkfabryk, Burgumerdaam 28, Burgum
   
 • Woensdag 18 september: Zuidwest (gemeente Sudwest-Fryslân) - De Utherne – De Dassenboarch 25, IJlst
   
 • Donderdag 17 oktober:  Zuidoost (gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland) - Dorpshuis De Buorskip – Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 

Er zijn 6 bijeenkomsten verdeeld over de verschillende regio’s in Fryslân. Er is dus altijd één bij u in de buurt.  

Alle bijeenkomsten vindt u hier: streekwurk.frl/fryslan-underweis