Het logo van Fryslân Elektrysk. Fryslân staat in blauwe letters en daaronder Elektrysk in groene letters. Rechts uit de letters komt een stekker te voorschijn.

Vanaf december 2021 kunnen inwoners van Fryslân een publieke laadpaal voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind 2024 komen er 700 publieke laadpalen bij. Elke paal heeft twee laadpunten. Het plaatsen van laadpalen is een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Het bedrijf TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen en levert en plaatst de laadpalen.

Laadpalen

Een volledig netwerk van publieke laadpalen maakt elektrisch rijden toegankelijker. Van de 18 Friese gemeenten nemen er 17 deel aan de concessie voor het plaatsen van laadpalen. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een eigen concessie. De laadpalen komen op openbare locaties en zijn voor algemeen gebruik. Dus niet alleen voor degene die de laadpaal heeft aangevraagd.

Het uitbreiden van het laadnetwerk gebeurt op basis van aanvragen van inwoners van Fryslân en het gebruik van laadpalen in de buurt (op minder dan 250 meter afstand). Ook kijken we naar de belasting van het netwerk om de juiste locaties te bepalen.

Laadpaal aanvragen

Heeft u een elektrische auto, maar geen eigen oprit? Dan kunt u een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor werknemers van bedrijven. Een laadpaal aanvragen kan via: www.laadpaalnodig.nl/(eksterne keppeling). Daar vindt u ook de voorwaarden voor het aanvragen van een laadpaal. Wilt u weten waar al laadpalen staan? Kijk dan op www.oplaadpalen.nl(eksterne keppeling).

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een eigen concessie. Woont u in deze gemeente? Vraag dan een laadpaal aan(eksterne keppeling). Of vul op www.laadpaalnodig.nl(eksterne keppeling) gemeente Súdwest-Fryslân in. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de juiste website.

Lokale duurzame energie

Naast de inkoop van Nederlandse duurzame stroom uit zon en wind stimuleert TotalEnergies het opwekken van lokale duurzame energie. Het inkopen van duurzame stroom was een aanbestedingseis. Het opwekken van lokale duurzame energie was een grote wens. Door stroom in te kopen bij verschillende lokale producenten in Fryslân op het moment van laden brengt TotalEnergies het opwekken en het verbruiken van stroom dichter bij elkaar. Dit is niet alleen groener, maar ook kostenbesparend en het voorkomt drukte op het net.

De laadpalen die we nu plaatsen zijn voor personenauto’s of busjes. Een volgende stap is het stimuleren van het elektrificeren van vrachtwagens, bussen, bouw- en landbouwverkeer en vaartuigen. We doen dit onder het motto ‘Fryslân Elektrysk’ en daar zijn alle Friese gemeenten bij aangehaakt.

Opgave Klimaatakkoord

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Het doel van de NAL is om door middel van goede laadinfrastructuur elektrisch rijden te stimuleren. Er is een versnelling nodig in het uitrollen van laadpalen. Die uitrol heeft grote impact op onder andere het elektriciteitsnet en de openbare ruimte.

Gemeenten en netbeheerders spelen een belangrijke rol om dat doel te bereiken. De NAL vraagt aan elke gemeente om een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid op te stellen. Behalve dat de visies en het beleid gemeenten helpen bij de uitrol van laadinfra, geeft het netbeheerders ook belangrijke informatie over de impact op het elektriciteitsnet. De provincie ondersteunt en stimuleert hierbij de gemeenten en netbeheerders.

We doen dit onder het motto “Fryslân Elektrysk” en daar zijn alle Friese gemeenten bij aangehaakt.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er al 180 goedgekeurde aanvragen binnen. We liggen daarmee op schema om de 700 laadpalen voor het einde van 2024 te kunnen plaatsen. Als het nodig is kunnen we nog 150 extra laadpalen plaatsen. Daarna onderzoeken we de volgende stappen. Misschien zijn er tegen die tijd nieuwe ontwikkelingen die we kunnen meenemen in een volgende concessie.

Meer informatie

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze webpagina? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.