Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 18 januari 2022 tot en met 28 oktober 2022. 

De provincie hoopt met deze subsidieregeling(externe link) te bereiken dat meer mensen deel gaan nemen aan Friese sporten. Het subsidieplafond is € 60.000.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden gevraagd voor een sportevenement op het gebied van de Friese sporten.

Aanvraag indienen

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.2 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(externe link). Bekijk goed of u aan alle voorwaarden voldoet voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed vooral ook voldoende aandacht aan de begroting. U kunt een format voor een begroting via ons Klantcontactcentrum opvragen. U kunt de aanvraag per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000. Bij een aanvraag voor minimaal zes sportevenementen kunt u een maximum subsidie van € 20.000 vragen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Subsidies, via ons Klantcontactcentrum op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.