Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari tot en met 25 oktober 2024. 

De provincie hoopt met deze subsidieregeling te bereiken dat meer mensen deel gaan nemen aan Friese sporten. Het subsidieplafond is € 60.000.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden gevraagd voor een sportevenement op het gebied van de Friese sporten.

Aanvraag indienen

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.2.7 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Bekijk goed of u aan alle voorwaarden voldoet voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed vooral ook voldoende aandacht aan de begroting. U kunt een format voor een begroting via ons Klantcontactcentrum opvragen. U kunt de aanvraag per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000. Bij een aanvraag voor minimaal zes sportevenementen kunt u een maximum subsidie van € 15.000 vragen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Subsidies, via ons Klantcontactcentrum op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.