Financiële regeling voor een monument aanvragen

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Omschrijving

Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

 • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • Cultuurfondshypotheek
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • Cultuurfondshypotheek
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • Restauratiefonds
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening

Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.