Naam adviseur

  • Energie Inspectie

Expertise adviseur

  • Verduurzamen van vastgoed

Vestigingsplaats

  • Leeuwarden
Een logo van energie inspectie. Het woord Energie staat in een groen blok en het woord Inspectie in zwarte letters er onder. Links staat een vergrootglas met een lachend gezichtje er in.

Energie Inspectie onderscheidt zich als adviesbureau door de nadruk te leggen op de opvolging van een energieadvies. Hiermee stimuleren we tot de daadwerkelijke uitvoering van energiebesparende (of opwekkende) maatregelen. Het uiteindelijke doel van de dienstverlening is dan ook het “activeren” van de woningeigenaar, oftewel het omzetten van het advies in de praktijk. In 2022 zijn wij een partnerschap aangegaan met Essent. Hier zijn wij bijzonder trots op, ook omdat wij hiermee gebruik kunnen maken van de ervaring van een professioneel partnernetwerk waarin ruim 2.000 medewerkers zich dagelijks inzetten in het versnellen van de energietransitie.

Twee personen staan uit te kijken op een zonnepanelenpark. De rechter persoon heeft een jasje van Energie Inspectie aan en wijst naar de zonnepanelen

Verduurzaam uw klein, maatschappelijk vastgoed 

De stijgende energieprijzen raken iedereen. Helaas is uw onderneming daar geen uitzondering op. Energie is of wordt voor uw onderneming mogelijk één van de grootste kostenposten dit najaar. Daarom is het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot een forse verlaging van de energierekening juist nu extra belangrijk. De provincie Fryslân en het Klimop programma helpen u op weg met gratis advies en de uitvoer van energiebesparende maatregelen. We stellen voor uw onderneming een bedrag van maximaal €1.700,- incl. btw beschikbaar voor het energiezuiniger maken van uw bedrijfspand.

Door middel van het door onszelf ontwikkelde QuickScan programma met online gebouwdossier(s) combineren we de laatste technologische mogelijkheden voor het geven van energieadvies met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties. Niet alleen besparen deelnemers hierdoor op de energie kosten en is er veel resulterende reductie in CO2 uitstoot. Het is ook duidelijk een boost voor de regionale economie. Voor alle investeringen die gedaan worden als gevolg van onze projecten zoeken we uitvoerders in eerste instantie lokaal zonder hier zelf een belang in te hebben.

We zijn een jong bedrijf en werken met onze medewerkers door heel Nederland aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het team van Energie Inspectie is vastberaden om een grote impact te maken op de energietransitie in Nederland. Al onze adviseurs zijn opgegroeid met klimaatverandering en zullen moeten leven met de gevolgen ervan. Elke bijdrage die ons team kan leveren aan het beperken van deze gevolgen grijpen we met beide handen aan.

Advieswerk laten doen

Als vastgoedeigenaar bepaalt u zelf welke adviseur u ondersteunt. U kunt ons op drie momenten in de arm nemen:

Energiescan

Onze energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om uw vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven (geen vergoeding vanuit KlimOp). Ons doel is om uw ambitie voor verduurzaming en de haalbaarheid hiervan te koppelen aan de verduurzamingsopgave die er ligt.

Energie Inspectie voert met een ervaren adviseur (EP-U – NTA8800) de opname bij u uit op locatie. Tijdens de opname bespreken we uw gebruikersgedrag en de energierekening/factuur. Ook inventariseren we vijf zaken van uw gebouw gebonden energiegebruik:

  • Thermische schil;
  • Verlichting;
  • Monitoring & sturing;
  • Klimaatinstallaties & inregeling;
  • Duurzame opwekking.

De quickscan van Energie Inspectie biedt over de te nemen maatregelen zowel technisch als financieel advies. Bovendien gaat het advies in detail in op de voor de branche geldende wettelijke verplichtingen, hiervoor is de speciale Energy Audit software toegevoegd aan de quickscan methodiek. Deze software verwerkt de relevante Erkende Maatregelenlijst in de opname applicatie van Energie Inspectie. Zo kan de adviseur nooit iets missen. Het resultaat is een overzichtelijke lijst met uit te voeren maatregelen.

Energie Inspectie heeft deze werkwijze bij diverse locaties uitgevoerd in opdracht van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Desgewenst leveren wij referentieprojecten op.

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met u als vastgoedeigenaar.

Inkoopbegeleiding

U krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

In onze ervaring werkt het altijd goed om direct te beginnen met het uitvoeren van no-regret maatregelen met een korte terugverdientijd (laaghangend fruit) als die nog aanwezig zijn. Dit heeft een aantal redenen, de maatregelen zijn vaak verplicht voor de energiebesparingsplicht en moeten dus op korte termijn uitgevoerd zijn. Het snel uitvoeren van deze maatregelen maakt daarnaast budget vrij verderop in de routekaart voor verdere verduurzaming. Bovendien hebben we bij Energie Inspectie gemerkt dat energie-efficiëntie “verslavend” werkt. Een organisatie die ziet dat energiebesparing helemaal niet zo lastig hoeft te zijn en bovendien het resultaat ervan daadwerkelijk ervaart heeft een grotere kans om in de toekomst meer duurzame keuzes te maken. Maatregelen als LED verlichting, regeltechniek, appendage,- en leidingisolatie, etc. zijn over het algemeen zeer eenvoudig en zonder grote investeringen (cq. Ingewikkelde inkoopprocessen) toe te passen. Hier wordt zo snel als mogelijk mee begonnen.

Uitstekend verduurzamingsadvies met QuickScan

In de gratis quickscan wordt niet alleen gekeken naar welke maatregelen in een specifieke situatie het beste genomen kunnen worden, ook kijken we hoe en wanneer de maatregelen het slimst uitgevoerd kunnen worden. Een goede zaak! Het betekent namelijk niet alleen een waardevermeerdering voor uw pand, ook bespaart u op de maandelijkse kosten.

Vraag de gratis quickscan aan!