Eenmalige afdracht bij winning van koolwaterstoffen

Bezit u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen en bent u houder van een winningsvergunning? U moet eenmalig een bedrag aan de provincie Fryslân betalen voor de winning van koolwaterstoffen. Als u houder bent van een winningsvergunning en u gebruikt een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen, moet u eenmalig een bedrag aan de provincie Fryslân betalen. Bij een medehouderschap betaalt de medehouder. Bezit u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen en bent u houder van een winningsvergunning? U moet eenmalig een bedrag aan de provincie betalen voor de winning van koolwaterstoffen.

Omschrijving

Heeft u een winningsvergunning en gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen? Dan moet u 1 keer een bedrag aan de provincie betalen. Zijn er medehouders van de winningsvergunning? Dan moeten de medehouders 1 medehouder aanwijzen die het geld overmaakt.

Kosten

Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de oppervlakte van het terrein.

Voorwaarden

U moet het eenmalige bedrag betalen aan de provincie als:

  • u (mede)houder bent van een winningsvergunning
  • u binnen deze provincie een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen gebruikt
  • de mijnbouwwerken die u nodig heeft, aanwezig zijn op het terrein.

Meer informatie

Contact opnemen

U moet het bedrag betalen aan de provincie Fryslân. Het bedrag moet binnen een maand na vaststelling van de hoogte van het bedrag betaald worden. De provincie maakt de hoogte van het bedrag bekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.