U treft hier per kwartaal de declaraties van de leden van Gedeputeerde Staten aan die zij uit hoofde van hun functie als vertegenwoordiger van de provincie Fryslân maken. De uitgaven/declaraties van de GS leden zijn op de volgende twee manieren in de administratie van de provincie Fryslân vastgelegd. 

Facturen

CdK en gedeputeerde staten hebben met de leverancier afgesproken dat facturen rechtstreeks naar de provincie worden gezonden. De provincie betaalt - na toetsing - aan de hand van de factuur.

Afrekening van de creditcard

De gedeputeerden beschikken over een door de provincie ter beschikking gestelde creditcard. Via bovenstaande manieren kunnen leden van Gedeputeerde Staten onder meer de reis- en verblijfskosten die samenhangen met dienstreizen in Nederland en het buitenland declareren. Te denken valt aan relatiegeschenken, representatie, besprekingen en vergaderingen, zakelijke giften, prijzen, ontvangsten en representatie overige kosten declareren, voor zover deze niet onder de ambtstoelage of onkostenvergoeding vallen.