Collega Daan Bultje is een van de Fryske Flekspoolers van het eerste uur en al lange tijd maatschappelijk betrokken: “Tijdens mijn studie werd ik verkozen in Provinciale Staten, waar ik 8 jaar verschillende dossiers heb mogen doen. Ook werkte ik onder andere voor VNO-NCW Noord, het UMCG en was ik voordat ik bij de Fryske Flekspool begon 9 jaar lang directeur van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland.

Tijd voor een mooie nieuwe stap

Na 15 jaar bezig geweest te zijn met 1 onderwerp, wilde ik wel eens zien of ik ook uit de voeten kon met andere dossiers. Wat me aansprak in FFP is dat ik met verschillende projecten aan de slag kon, gericht op maatschappelijke uitdagingen.

Mijn eerste klus had die ingrediënten zeker: programmamanager Stikstof bij de provincie Fryslân, met als opdracht om het programmateam stikstof te verbreden naar een expertteam Landelijk Gebied. Dus ik houd me ook bezig met de totstandkoming van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG).

Elke dag weer anders

Ik heb ontzettend veel plezier in mijn werk voor de Fryske Flekspool. Enerzijds kan ik zelfstandig aan de slag met de inhoud, maar ik ben wel onderdeel van een team collega's die op dezelfde manier werkt bij overheden in Fryslân. Ik vind het leuk dat we allemaal werken aan maatschappelijk zeer relevante onderwerpen en dat ik daardoor gemakkelijk dwarsverbanden kan leggen met collega's die op hele andere onderwerpen zitten, maar waar wel overlap zit.

De Fryske Flekspool: een duidelijke toegevoegde waarde

FFP voorziet duidelijk in een behoefte en speelt in op het feit dat veel programma's en uitdagingen het niveau van één overheid overstijgt. Je hebt dus mensen nodig die over de verschillende schuttingen kunnen kijken en voor samenhang zorgen. Ik verwacht daarom dat het team uiteindelijk nog wel wat groter zal worden en het werk nog interessanter.”