Samenvatting

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? U kunt dan gebruikmaken van het burgerinitiatief.

Omschrijving

Als u uw stem wilt laten horen bij de overheid, dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld als u een voorstel heeft om het openbaar vervoer te verbeteren. Door gebruik te maken van het burgerinitiatief zet u onderwerpen op de agenda van de provincie Fryslân en levert u een bijdrage aan de beleids- en besluitvorming.

Voorwaarden

De voorwaarden om gebruik te maken van het burgerinitiatief zijn onder andere:

  • Een minimaal aantal personen ondersteunt uw voorstel. Deze personen wonen in de provincie Fryslân;
  • Het onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân;
  • Uw voorstel is geen klacht, bezwaar of vraag over het beleid van de provincie Fryslân.

Voldoet het voorstel aan alle voorwaarden? Dan is Provinciale Staten verplicht het op de agenda te zetten.

Aanpak

U doet de aanvraag schriftelijk. Zet duidelijk in uw voorstel welke beslissing Provinciale Staten volgens u moet nemen.

Contact

U stuurt uw voorstel naar de provincie Fryslân.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.