N359 Bolsward - Workum

Eerder informeerden wij u over de plannen voor de N359 Bolsward – Workum. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en we hebben verschillende opties voor de inrichtingsmogelijkheden, van met name de parallelweg, tegen elkaar afgewogen. Hiermee komt het planproces tot een eind.

Inrichting N359 Bolsward – Workum

Onderhoudswerkzaamheden en fietsstraat

We combineren groot onderhoud met het verbreden van de weg tussen Tjerkwerd en Bolsward-Zuid. De weg krijgt qua breedte en belijning de uitstraling die past bij een autoweg (100 kilometer per uur). Op het stuk waar de maximale snelheid 70 kilometer per uur is passen we de belijning en de breedte van de weg aan, zodat de be­leving anders is. De parallelweg bouwen we om tot fiets­straat. Automobilisten zijn hier te gast.

Een wegwerker in oranje werkkleding staat op de voorgrond en op de weg zijn ze druk bezig met machinerie

Ovonde Tjerkwerd

Bij kruispunt Tjerkwerd leggen we een ovonde aan. Dit is een wens van weggebruikers en omwonenden. De ovonde bevordert een lagere snelheid en verkeer kan veilig de hoofdrijbaan oprijden. Het verkeer van en naar Eemswoude rijdt via de parallelweg en kruispunt Tjerkwerd.

een weg die uitkomt op een T-splitsing met bordbewijzering

Rotonde A7

Aan de kant van Bolsward blijft de parallelweg toe­gankelijk via de oversteek bij de op- en afrit van de A7, richting het bedrijventerrein De Marne.

Eerder onder­zochten we de mogelijkheid om de bestaande rotonde om te bouwen en een ‘vijfde poot’ aan te leggen voor verkeer van en naar Eemswoude. Rijkswaterstaat zag dat niet zitten, tenzij er een fietstunnel voor langzaam verkeer wordt aangelegd. De keuze voor een fietstun­nel raakt meerdere overheden en past niet binnen het project N359 Bolsward - Workum. Daarnaast speelt op dit moment de discussie over het wel of niet aanleggen van een aquaduct. We willen niet iets aanleggen wat we misschien over een paar jaar weer moeten verwijderen. Daarom voeren we de plannen gefaseerd uit en kijken we naar wat binnen het project mogelijk is. Afhankelijk van de plannen voor het aquaduct kunnen we de rotonde in de toekomst alsnog aansluiten op een van de manieren die we hiervoor beschreven.

Op deze kaart worden verschillende punten op de N359 uitgelicht in aparte kaders. Hier staat in wat er precies op dat punt gebeurt.

Vervolg

De provincie en de gemeente bereiden het plan dat er nu ligt verder voor. Er is duidelijkheid over de investe­ring, de beschikbaarheid van de middelen en wie wat betaalt. De provincie is verantwoordelijk voor de hoofd­rijbaan. De gemeente gaat over de parallelweg. We gaan de komende tijd in gesprek met netbeheerders, maken het ontwerp maatvast, voeren aanvullend onderzoek uit en stellen contractstukken op. Voor het afsluiten van de aansluiting van Eemswoude op de hoofdrijbaan moeten we een zogeheten ‘wegenwetprocedure’ doorlopen. Tij­dens deze procedure kunnen burgers reageren op het voorstel. Als alles volgens planning verloopt dan kunnen we in de tweede helft van 2023 starten met de uitvoe­ring van de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N359 Bolsward - Workum? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaande telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.