Biodiversiteit is de variatie aan planten en dieren in het wild. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren, en hoe meer van elke soort er zijn, hoe meer biodiversiteit er is. We noemen het ook wel de soortenrijkdom.
De biodiversiteit is erg belangrijk. Voor de soorten zelf, maar ook voor ons. Planten en bomen zorgen voor de schone en gezonde lucht die wij inademen, vissen en waterplanten zorgen voor helder water en insecten zorgen voor bestuiving van planten zodat wij voldoende voedsel hebben. Daarom is het belangrijk om de biodiversiteit te beschermen en te versterken.

Prachtige paarse veldbloemen met een enkel margrietje er tussen en een bij di aan een van de bloemen hangt

Biodiversiteit in Fryslân

In Fryslân is al veel bijzondere natuur te vinden. Bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden, met Europese topnatuur! Daarom werken we aan projecten om die natuur te beschermen en te versterken. Ook richten we nieuwe natuur in, als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland die we zoveel mogelijk met elkaar proberen te verbinden.

Agenda Herstel Biodiversiteit

Samen met partners maakte de provincie Fryslân een agenda voor het herstel van de biodiversiteit. Met behulp van deze agenda ontwikkelen we een programma om de biodiversiteit een handje te helpen. Dat kunnen nieuwe natuurprojecten zijn, projecten die te maken hebben met educatie over biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook het aan elkaar koppelen van bestaande initiatieven.

Op 28 januari 2021 presenteerden de samenwerkende partijen de agenda in een webinar

De agenda is voor het jaar 2022 uitgewerkt in een programma. Dat gebeurt ook voor het jaar erna. Met het herstelprogramma investeert de provincie 2,7 miljoen euro in biodiversiteit, tot en met 2023. Wilt u de Agenda Herstel Biodiversiteit Fryslân of het jaarplan voor 2022 inzien? Dan kunt u deze documenten opvragen door te mailen naar provincie@fryslan.frl.

Initiatieven

In de tussentijd zitten we niet stil. We werken door aan de al lopende biodiversiteitsprojecten en steunen verschillende initiatieven. Zo was er in 2020 al €240.000,-  beschikbaar voor initiatieven met ideeën voor het herstel van de biodiversiteit en nog €92.500,- voor projecten die werken aan het Insectennetwerk Fryslân. Bijvoorbeeld het initiatief 'Wjukkelje oer it Blommenpaad’, waar Vereniging Dorpsbelangen Oentsjerk vijf kilometer insectvriendelijke bloemenberm langs het recreatiepad grenzend aan Oentsjerk en Gytsjerk aanlegt met scholen, lokale zorgboerderijen, omwonenden en geïnteresseerden.

Logo biodiversiteit.frl. Bruin van kleur met vogel, das, bloemen, vis en vlinder als afbeelding boven de tekst

Platform www.biodiversiteit.frl

Voor het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân bouwen we de komende tijd aan het platform www.biodiversiteit.frl. Hier vindt u binnenkort informatie over biodiversiteit in onze provincie, inspirerende voorbeelden, bestaande kennis, tools en handreikingen en links naar verschillende organisaties. Het platform wordt telkens verder aangevuld.

Het voorblad van het magazine van Tresoar. hier staat een otter op afgebeeld

 

 

 

 

Expositie Atelier Natuerlik Fryslân 2050 in Tresoar

Van 7 mei tot en met 12 augustus is in Tresoar de expositie Atelier Natuerlik Fryslân 2050 te bekijken. Deze expositie laat ons ervaren en nadenken over hoe de natuur en het landschap in Fryslân er in de toekomst uit kan zien en hoe wij daar aan bij kunnen dragen. Het is onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en van Bosk/Arcadia.