Portretfoto van Arnold Rosier

“In 2009 ben ik begonnen bij provincie Fryslân als adviseur inkoop, vier jaar later ben ik aan de slag gegaan bij Subsidiezaken om deze afdeling op te bouwen. Daarna kwam ik bij Omgevingszaken terecht. Na een korte periode bij Omgevingszaken gewerkt te hebben, kwam de functie statengriffier vacant. De vorige statengriffier verliet de organisatie, waardoor er in eerste instantie een tijdelijke invulling intern werd gevraagd. Inmiddels ben ik nu ongeveer vijf jaar statengriffier. 

Statengriffier

Het team van de griffie bestaat uit acht collega’s. In mijn rol als statengriffier ben ik verantwoordelijk voor de Statengriffie. Mijn collega’s zijn maatschappelijk betrokken en politiek sensitief, ze weten wat er speelt in de samenleving. Samen zorgen wij ervoor dat de volksvertegenwoordigers hun werk goed kunnen doen. Dit doen we door de Provinciale Staten te ondersteunen en te adviseren. De Statengriffie is een compacte afdeling en is gericht op de politiek. De focus ligt anders dan bij andere afdelingen, omdat wij werken voor Provinciale Staten. 

Statengriffier is een bijzondere functie, de functie staat in de wet vastgelegd, elke provincie heeft één statengriffier. Door mijn rol heb ik een unieke blik op de organisatie, ik spreek regelmatig de commissaris van de Koning en de algemeen directeur. Hierdoor kan ik vanuit verschillende invalshoeken naar de organisatie kijken. 

De grootste uitdaging van mijn functie is om de democratie te beschermen. Dit maakt mijn rol actueel, uitdagend en dynamisch. 

Politieke antenne 

Als statengriffier en medewerker van provincie Fryslân vind ik het belangrijk om me bewust te zijn van de politieke context waarin de organisatie zich bevindt. Deze politieke omgeving is namelijk altijd aanwezig. Hierbij is politieke sensitiviteit van belang. Door in gesprek te gaan met collega’s over wat het betekent om in een politieke organisatie te werken, wordt dit bewustzijn vergroot. 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

In mijn loopbaan bij provincie Fryslân heb ik verschillende functies bekleed. Ik vind provincie Fryslân een interessante organisatie waarin veel ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Ik voel me gestimuleerd om na te denken over mijn eigen ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk om voor jezelf de stap te maken en je verder te ontwikkelen. 

‘Provinsje Fryslân hat in fin mear as in bears’ 

Het werken bij provincie Fryslân vind ik uniek, vanwege de eigen taal en cultuur. Provinsje Fryslân hat in fin mear as in bears. Ook is de kwaliteit van leven in Fryslân hoger ten op zichtte van andere provincies. Deze optelsom maakt het fijn om hier te werken. Ik vind het een belangrijke en goede zaak om de Friese taal en cultuur te behouden en te promoten.

Bij provincie Fryslân werken in mijn ogen mensen die hart en ziel hebben voor Fryslân. Ik ben trots op wat de provincie doet en het geeft mij voldoening om bij te dragen aan het algemeen belang van Fryslân!”