Samenvatting

Archiefstukken ouder dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Wilt u het overbrengen van bepaalde archiefstukken naar een archiefbewaarplaats uitstellen? Vraag dan een uitstel aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Alle archiefstukken die ouder dan 20 jaar zijn, moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats of moeten worden vernietigd. Gebruikt of raadpleegt u bepaalde archiefbescheiden die naar de archiefbewaarplaats moeten vaak? Dan kunt u een machtiging aanvragen om het verplaatsen uit te stellen. U vraagt een zogeheten ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

Voorwaarden

Voor de uitstelaanvraag van het overbrengen van archiefstukken geldt de volgende voorwaarde:

  • ouder dan 20 jaar;
  • vaak geraadpleegd.

Contact

U vraagt de ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum.

Wet- en regelgeving

Archiefwet 1995(eksterne keppeling)