Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting

Archiefstukken ouder dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Wilt u het overbrengen van bepaalde archiefstukken naar een archiefbewaarplaats uitstellen? Vraag dan een uitstel aan bij de provincie.

Omschrijving

Alle archiefstukken die ouder dan 20 jaar zijn, moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats of moeten worden vernietigd. Gebruikt of raadpleegt u bepaalde archiefbescheiden die naar de archiefbewaarplaats moeten vaak? Dan kunt u een machtiging aanvragen om het verplaatsen uit te stellen. U vraagt een zogeheten ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

Voorwaarden

Voor de uitstelaanvraag van het overbrengen van archiefstukken geldt de volgende voorwaarde:

  • ouder dan 20 jaar
  • vaak geraadpleegd

Contact opnemen

U vraagt de ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.