Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

Omschrijving

Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking op openbaarmaking te verlengen.

Voorwaarden

De openbaarmaking van archiefstukken ouder dan 75 jaar kan voor een bepaalde periode worden tegengehouden. Alleen als het volgende van toepassing is:

Het beperken van openbaarheid:

  • gebeurt uit respect voor de persoonlijke privésfeer
  • is in het belang van de staat of zijn bondgenoten
  • voorkomt dat personen of organisaties worden bevoordeeld of benadeeld

Meer informatie

Contact opnemen

U moet de machtiging altijd aanvragen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wilt u een machtiging aanvragen voor archiefstukken die in een gemeentelijke archiefbewaarplaats bewaard worden? Vraag de machtiging dan aan bij de provincie.