Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een kaart vastgesteld, waarop de natuurgebieden staan die gevoelig zijn voor ammoniak. Veehouderijen rond deze gebieden hebben te maken met beperkingen bij nieuwbouw of uitbreiding. De gemeente geeft vergunning op grond van deze kaart.  

Open grote kaart (met meer informatie)

Contact 

Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen? Neem dan contact met ons op via ons Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl.