Actieplan geluid

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidsbeleid van de provincie. Het actieplan is gericht op de geluidsbelasting van provinciale wegen, belangrijke regionale spoorwegen en regionale luchthavens met veel vliegverkeer. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuw actieplan vast. U kunt het actieplan online bekijken.

Omschrijving

Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert.

Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken.

In een actieplan geluid staat onder andere:

 • een samenvatting van het plan
 • een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen)
 • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron
 • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie
 • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar
 • een evaluatie van het vorige actieplan
 • financiële informatie
 • de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan

De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

Voorwaarden

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een weg als:

 • het om een provinciale weg gaat
 • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een spoorweg als:

 • het gaat om een regionale spoorweg waar vaker dan 30.000 keer per jaar een trein passeert
 • het niet om een hoofdspoorweg gaat

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een luchthaven als:

 • het gaat om een regionale luchthaven waar jaarlijks meer dan 25.000 vliegtuigen landen en opstijgen
 • het niet gaat om een militaire luchthaven

Termijn

De provincie stelt een ontwerp-actieplan op en legt deze minstens 4 weken ter inzage. In die periode kan iedereen reageren op het ontwerp. Daarna stelt de provincie het definitieve actieplan op.

Contact opnemen

U kunt het actieplan geluid online raadplegen.