Samenvatting

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidsbeleid van de provincie Fryslân. Het actieplan is gericht op de geluidsbelasting van belangrijke (spoor)wegen van de provincie. Provincie Fryslân stelt elke 5 jaar een nieuw actieplan vast. U kunt het actieplan online inzien.

Omschrijving

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie Fryslân stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke (spoor)wegen van de provincie.

Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan inzien.

In een actieplan geluid staan onder andere:

 • een samenvatting van het plan;
 • een beschrijving van de wegen en spoorwegen (geluidsbronnen);
 • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron;
 • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie;
 • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar;
 • een evaluatie van het vorige actieplan;
 • financiële informatie;
 • een reactie van de provincie op de zienswijzen op het ontwerp-actieplan.

De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

Voorwaarden

De provincie Fryslân stelt een actieplan geluid vast voor een weg als:

 • het om een provinciale weg gaat;
 • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren.

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een spoorweg als:

 • het niet om een hoofdspoorweg gaat;
 • er vaker dan 30.000 keer per jaar een trein passeert.

Contact

U kunt het actieplan geluid online raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum.

Termijn

De provincie Fryslân stelt een ontwerp-actieplan op en legt deze minstens 4 weken ter inzage. In die periode kan iedereen reageren op het ontwerp. Daarna stelt de provincie het definitieve actieplan op.

Het eerstvolgende actieplan wordt vóór 18 juli 2018 vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne link)
Algemene wet bestuursrecht (Awb)(eksterne link)
Besluit geluid milieubeheer(eksterne link)

Link naar meer informatie

Meer informatie over provinciale actieplannen geluid(eksterne link)

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.