Aanvraag vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf belasting

Via onderstaande knop heeft u de mogelijkheid om vrijstelling, vermindering, ontheffing en teruggaaf van belasting aan te vragen. Dit formulier is bedoeld voor diegenen die mogelijk in aanmerking komen voor de vrijstellingen, verminderingen, ontheffingen of teruggaven van provinciale belastingen, zoals vastgelegd in artikel 229 van de Provinciewet. Wilt u het formulier zo zorgvuldig mogelijk invullen zodat wij u kunnen helpen uw verzoek nauwkeurig te kunnen verwerken. U ontvangt binnen zes weken reactie op uw aanvraag. 

Aanvragen