Wapen van Fryslân

Het Friese wapen herinnert aan de Middeleeuwen. De 7 blokjes verwijzen naar de 7 (middeleeuwse) zeelanden. Dit waren zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

Het wapen van Fryslân met de twee gaande leeuwen en de zeven blokjes dateert van 1499, de tijd dat Albrecht van Saksen hier aan de macht was.  Op 19 augustus 1499 werd hem een wapen verleend, dat hij als “Erfelijk Gubernator en Potestaat” mocht voeren. Aan het hertogelijke wapen van Albrecht werd een hartschild toegevoegd; van goud, beladen met een zwarte dubbelkoppige adelaar, met op de staart het wapen van Fryslân met de gaande (niet aanziende) leeuwen en de blokjes.

Niet lang daarna zien we in 1504 dat wapen voor het eerst op de officiële stukken verschijnen.