Voor wie?

Friese gemeenten kunnen een prestatiesubsidie aanvragen vanaf 1 april 2022 9.00 uur tot en met 30 december 2022 23.59 uur. Het subsidieplafond(eksterne keppeling)  bedraagt € 37.800,-. De regeling(eksterne keppeling) is bedoeld als tegemoetkoming voor het aansluiten op Meld Misdaad Anoniem van Stichting Meld Misdaad Anoniem.

Voorwaarden

Om voor de prestatiesubsidie in aanmerking te komen, dient er bij de aanvraag een ondertekende samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd te zijn tussen de Stichting Meld Misdaad Anoniem en de Friese gemeente. Hierin dient een startdatum te zijn opgenomen die ligt binnen 3 maanden na de datum van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst. De gemeente dient voor minimaal 24 aaneengesloten kalendermaanden bij Meld Misdaad Anoniem aangesloten te blijven.

Leest u voor verdere informatie de subsidieregeling goed door.

Hoogte subsidie

De hoogte van de te verstrekken prestatiesubsidie bedraagt:

 1. voor een aanvragende gemeente met 100.000 en meer inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 4.000,-;
 2. voor een aanvragende gemeente met 50.000 tot 100.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 2.800,-;
 3. voor een aanvragende gemeente met 30.000 tot 50.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 2.200,-;
 4. voor een aanvragende gemeente met minder dan 30.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 1.600,-.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.