Een bord in een natuurgebied waar op staat Stiltegebied

Tegelijk met de Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 de Omgevingsverordening Fryslân 2022 in werking. Deze Verordening sluit aan op de ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie van de provincie Fryslân “De romte diele”.

De Omgevingsverordening is een digitale verordening, die in de plaats komt van vrijwel alle verschillende verordeningen voor de fysieke leefomgeving die de provincie nu heeft. Denk aan: de Verordening Romte, Waterverordening, Vaarwegenverordening, Wegenverordening, Milieuverordening, Verordening wet Natuurbescherming etc. De meeste verordeningen vervallen op het moment dat de Omgevingsverordening in werking treedt.

Regels uit diverse verordeningen staan in één document, voor meer overzicht.

Bijlagen en kaarten die bij de omgevingsverordening horen.

Vraag/melding omgevingswet