Provincie zoekt particuliere natuurbeheerders

Vanaf 2021 is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het beheer van natuurgrond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN/EHS), waarvoor nog niet eerder natuurbeheersubsidie is verleend. Dit geldt niet alleen voor natuurorganisaties maar ook voor particulieren. Uit een inventarisatie van de provincie blijkt dat er hierdoor subsidiemogelijkheden ontstaan voor meer dan 3600 particuliere eigenaren van natuurgrond in Fryslân.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden die aan de subsidiëring verbonden zijn.

Meer informatie en contact

Heeft u na het lezen van de informatie behoefte aan meer uitleg? Wij zijn van plan om, één of meerdere informatiebijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de subsidiemogelijkheden en kunt u in gesprek gaan met de drie natuurcollectieven. Wij vragen u eerst te controleren of uw gronden subsidiabel zijn. In het formulier waarop u dat aan ons doorgeeft kunt u uw interesse voor een informatiebijeenkomst doorgeven. Wij houden u dan per mail op de hoogte. In verband met het coronavirus is er op dit moment nog geen datum bekend voor de informatie bijeenkomst.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de provincie op telefoonnummer: 058 - 292 59 25. Of via de email op provincie@fryslan.frl