In de jaren 2020-2022 is verkend welke opgaven er zijn in het plangebied en op welke wijze een gebiedsproces opgestart zou kunnen worden. Het resultaat van deze brede oriëntatie is vastgelegd in de rapporten Voorverkenning en Verkenning Gebiedsontwikkeling Dongeradielen. Deze zijn het startpunt voor het maken van het gebiedsplan.

In het Concept Plan van Aanpak is verwoord hoe we het gebiedsplan willen gaan maken. De gebiedscommissie presenteert dit op 30 januari 2023 tijdens een openbare informatiebijeenkomst in het MFA De Dobbe in Anjum. Eventueel wordt het PvA naar aanleiding daarvan aangepast, waarna het vastgesteld kan worden.

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.