Provinciale Staten

Nieuws en aankondigingen

Nieuwsberichten van Provinciale Staten en aankondigingen van vergaderingen

Ga naar de nieuwspagina

Besluiten

Stemmingen, moties, amendementen, besluiten en concept-besluitenlijsten

Ga naar de Stemmingen, moties, amendementen en concept-besluitenlijst Provinciale Staten

Politieke fracties

Contactgegevens van de 12 Friese Statenfracties

Link

Statengriffie & Contact

De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie

Ga naar de Statengriffie

Statenleden

Statenleden 2019-2023

Ga naar de Statenleden

Statenvragen

Een overzicht van statenvragen en antwoorden op statenvragen

Ga naar Statenvragen

Nevenfuncties, reis- en verblijfskosten

Een overzicht van nevenfuncties en een schema van reis- en verblijfskosten van statenleden

Ga naar de pagina over Nevenfuncties

Statenvergaderingen, commissies, Steatemerk en live-stream

Agenda's en stukken van alle openbare vergaderingen en statenmarkt. Live-stream PS.

Ga naar Statenvergaderingen

Ingekomen stukken

Een overzicht van de ingekomen stukken

Ga naar Ingekomen stukken

Statenspel en gastlessen

Meer informatie over het statenspel en gastlessen

Link

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.