Steeds meer provinciale en gemeentelijke bruggen in Fryslân worden op afstand bediend door provinciale brugwachters. Dat betekent dat brugwachters steeds minder bij vaak op de brug zelf zitten, maar bedienen vanaf een andere locatie.

Waarom brugbediening op afstand?

Als watersportprovincie willen we een goede gastheer zijn, daarom werken we aan:

  • Het op elkaar afstemmen van openingstijden van bruggen en sluizen
  • Het afschaffen van bruggeld
  • Het afschaffen van de middagpauzes in de brugbediening

Dit bereiken we door meer bruggen efficiënter te bedienen vanuit een centrale bedienlocatie. Door ook bruggen van gemeenten te bedienen, kunnen routes zonder tolgeld en pauzes gevaren worden. We richten ons daarbij op belangrijke en doorgaande of verbindende routes.

Wat merk je als watersporter?

Op het water kun je net als bij lokaal bediende bruggen, je aanmelden voor een brugopening via een aanmeldknop bij de wachtplaats of via de marifoon. Een extra service is dat het aanmelden bij bruggen die op afstand bediend worden ook kan via de app Watersport. De brugwachter ziet vanuit het bedieningscentrum de boten in veel gevallen al aankomen. Alle provinciale bruggen zijn vrij van tolgeld en pauzes. Veel gemeentelijke bruggen zijn ook vrij van tolgeld en pauzes.

Wat merk je als weggebruiker?

Automobilisten en fietsers zien dat er geen brugwachter meer op de brug aanwezig is. De brugwachter ziet het wegverkeer op de brug met camera’s. Verder is er nauwelijks verschil. De bediening is niet vaker, langer, sneller of langzamer. Ook bij afstandsbediening streven we er naar om de wachttijden voor wegverkeer en vaarwegverkeer te beperken. Het is van groot belang dat wegverkeer de knipper- en stoplichten voor de brug ziet en daar ook tijdig op reageert. De bedienaar kan de beweging van slagbomen en brug stoppen wanneer daar aanleiding toe is. Om blinden en slechtzienden te waarschuwen voor een opening is er altijd een kort belsignaal op een brug te horen, dit geldt zowel voor bruggen die op afstand bediend worden als bij lokale bediening.

Vrouwelijke brugwachter die tussen de aanmeerpalen staat

Wat merk je als omwonende?

Woon je dichtbij een brug die over gaat op afstandsbediening? Collega’s van de provincie zullen u hier tijdig over informeren. We bespreken bijvoorbeeld welke aanpassingen aan de brug nodig zijn, waar camera’s en cameramasten geplaatst worden en wat we zien op de beelden. Het kan nodig zijn de wachtplaatsen aan te passen of nieuwe spreek- en luisterapparatuur te plaatsen. Het is mogelijk een bezoek te brengen aan een bediencentrale, u kunt dan zelf meekijken met een bedienaar. De bedieningshuisjes verdwijnen, tenzij er redenen zijn om het toch te laten staan. 

Camera’s

Een brug kan veilig op afstand bediend worden met camera’s die zicht geven op de weg en de vaarweg. We werken niet met camera’s die kunnen inzoomen of draaien. Privacy gevoelige onderdelen worden geblokt. We bewaren beelden tijdelijk om te kunnen raadplegen in geval van bijvoorbeeld een incident of schade. Na 7 dagen worden beelden verwijderd.

Welke bruggen gaan over op afstandsbediening?

Bekijk de kaart op www.fryslan.frl/swettehus