Huidig busvervoer (december 2022 – december 2024)

Op dit moment verzorgt Arriva het busvervoer in Fryslân. In december 2022 is de overbruggingsconcessie gestart. Deze loopt tot december 2024. Alle informatie over de wijzigingen in de busdienstregeling kunt u vinden op de website van Arriva: Wijzigingen busdienstregeling 2023 Friesland (arriva.nl)(eksterne link)

Aanbesteding busvervoer 2024-2034

Met het publiceren van de aanbestedingsdocumenten op 8 maart jl. is de aanbesteding voor de busconcessie na de overbruggingsconcessie gestart. Deze nieuwe concessie kent een looptijd van 15 december 2024 tot en met december 2034. Op 26 oktober 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met de Nota van Uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vertaald in het Ontwerp Programma van Eisen (Ontwerp PvE).

Het Ontwerp PvE heeft van 7 december 2022 t/m 20 januari 2023 ter inzage gelegen, waarna alle ingediende reacties zijn verzameld en beoordeeld. In de Reactienota – zie onderstaand - wordt beschreven waarom een reactie al dan niet tot een wijziging heeft geleid in het definitieve Programma van Eisen (definitieve PvE). Het definitieve PvE - zie onderstaand - geeft de minimale eisen aan waaraan een vervoerder in de nieuwe concessie moet voldoen. Het uiteindelijk aanbod van de vervoerder kan dus uitgebreider zijn dan beschreven in dit document

Vervolgprocedure

Nu de aanbesteding is gestart hebben vervoerders de mogelijkheid om vragen in te dienen en zich in te schrijven. Na het sluiten van de inschrijvingen op de aanbesteding – halverwege juli – vindt de beoordeling van inschrijvingen plaats. Vervolgens wordt in oktober 2023 de voorlopige gunning bekend gemaakt, waarna de definitieve gunning plaats vindt in december 2023.

Met de definitieve gunning is bekend welke vervoerder in de periode 2024-2034 over de nieuwe concessie beschikt voor het busvervoer in Fryslân. De vervoerder heeft na de definitieve gunning een jaar implementatietijd. Op 15 december 2024 zal de nieuwe busconcessie starten.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.