Samenvatting

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

Omschrijving

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie Fryslân. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing).(eksterne keppeling)

Contact

U doet uw melding bij de provincie Fryslân waar het zwembad ligt of komt te liggen. U kunt contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of met FUMO(eksterne keppeling) (zwemwater@fumo.nl. U krijgt dan een meldingsformulier toegestuurd. Of bel met 0566 - 75 03 00).

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Wet- en regelgeving

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)